• Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

De keuzes die u maakt zijn heel persoonlijk en kunnen vanuit persoonlijke levensovertuiging, religie en/of familietraditie worden gemaakt. Ook kunnen kosten een rol spelen bij de keuze. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Maar misschien vindt u het juist fijn om een mooie plek te hebben om naar toe te gaan en spreekt begraven u daarom meer aan. Cremeren is over het algemeen goedkoper dan begraven worden. U kunt zelf een crematorium of begraafplaats kiezen; u bent helemaal vrij in uw keuze. 

Begraven

De uitgifte en kosten van een graf wordt door de desbetreffende gemeente gedaan. Per gemeente zijn de kosten en mogelijkheden verschillend. In Assen bijvoorbeeld worden alleen dubbele graven boven elkaar uitgegeven voor 20 jaar (een graf is dan voor de nabestaande, er worden dus geen "anderen" in begraven, meestal gaat het om een echtpaar). Er zijn in Assen twee begraafplaatsen waar begraven kan worden en dat zijn Begraafplaats De Boskamp en de Zuiderbegraafplaats. In Rolde wordt er op dit moment ook nog enkele graven uitgegeven en een dubbel graf kan nog 2 enkele graven naast elkaar of een etagegraf. Per gemeente kan u de kosten van een graf aanvragen.

 Een graf is voor veel nabestaanden een rustgevende plek om hun dierbare te gedenken.

§  Vaak is het mogelijk om zelf een graf te kiezen.

 §  Een plek die past bij de overledene of juist nabestaanden een fijn gevoel geeft.

 §  Familie en vrienden zijn aanwezig tot aan het graf.

 §  Bij begraven komen wel extra kosten kijken, zoals grafrechten, onderhoud en de kosten van een gedenkteken. 

Begraven in de natuur

Steeds meer mensen kiezen ervoor om begraven te worden op een natuurbegraafplaats, waar meestal sprake is van eeuwige grafrust en geen kosten zijn voor een grafmonument of grafonderhoud. Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen in Nederland. In de provincie Drenthe zijn er een aantal natuurbegraafplaatsen. In Eext is Natuurbegraafplaats Hillig Meer, in Meppen Natuurbegraafplaats Mepperdennen, in Westervelde/Zuidvelde Natuurbegraafplaats De Velden, in Witteveen Natuurbegraafplaats Witteveen

In de provincie Groningen zijn ook een aantal natuurbegraafplaatsen. In Winschoten Natuurbegraafplaats Reiderwolde, in Sellingen Natuurbegraafplaats Laude 

Cremeren

De prijzen per crematorium zijn verschillend. In het crematorium wordt vaak ook in de aula een afscheidsbijeenkomst gehouden, maar dat kan in feite ook op een andere locatie. Bij grote uitvaarten is dat zelfs aan te bevelen, omdat de aula's maar een beperkt aantal zitplaatsen heeft. Hetzelfde geldt voor de koffiekamer. Daar wordt meestal gebruik van gemaakt na de uitvaartdienst om elkaar te ontmoeten en daar kan de familie ook gecondoleerd worden. Maar ook hier geldt dat van een andere locatie gebruik gemaakt kan worden. In ieder crematorium is er de mogelijkheid om extra tijd in te huren. Zo kan er b.v. 2 uur gehuurd worden i.p.v. 1.5 uur. Voor ieder half uur wordt extra huur gerekend. Het aanbod van het assortiment consumpties is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid, zodat de gebruikelijke koffie met een plakje cake niet meer tot de enige mogelijkheid hoort.

De crematie van de overledene vindt meestal direct plaats na de afscheidsbijeenkomst. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om de overledene zelf naar de oven te begeleiden, (samen met een medewerker van het crematorium) en bij het invoeren aanwezig te zijn. De crematie duurt gemiddeld 1 ½ uur. Na een maand is het mogelijk de as op te halen of aan te geven wat er met de as moet gebeuren. Er zijn veel mogelijkheden: plaatsen in een urnengraf of – muur, verstrooien op een aangewezen strooiveld of zelf verstrooien ergens in de natuur, plaatsen in het columbarium of zelf een plek zoeken om de urn neer te zetten, b.v. thuis.

 §  Bij cremeren zijn er geen grafkosten, waardoor een crematie vaak goedkoper is.

 §  Er zijn veel mogelijkheden voor het as. Bijvoorbeeld een assierraad, urn of ander herinneringsproduct, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur of een urnengraf.

 §  Een klein gezelschap kan mee naar de crematieruimte.

 §  Crematoria bieden aangenaam ingerichte aula’s voor een warm en persoonlijk afscheid.

 Crematoria

 In Drenthe zijn er de volgende crematoria: Assen, Meppel, Emmen, Eelderwolde, Hoogeveen

 In Groningen zijn er de volgende crematoria: GroningenStadskanaal, Winschoten, Appingedam

Wetenschap

Als de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, hebben nabestaanden nog een paar uur tijd om afscheid te nemen. Er is dan geen gelegenheid om 'stap voor stap' afscheid te nemen. In deze situatie kan het belangrijk zijn om wel begeleiding en ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst. Het lichaam van de overledene is hier niet bij aanwezig, maar door middel van foto's, teksten, dierbare voorwerpen, muziek en rituelen kan toch op een heel persoonlijke manier vorm worden gegeven aan het afscheid.