• Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • Anastasia Uitvaartbegeleiding

  Persoonlijk en respectvol afscheid
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Kinderen bij de uitvaart

Hoewel we geneigd zijn om onze kinderen af te schermen voor verdriet is het belangrijk om ze te betrekken bij een overlijden. De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven en ook kinderen ontkomen hier niet aan. Door ze juist actief bij het uitvaartproces te betrekken, zullen zij het afscheid op een betere manier kunnen verwerken.

Verdrietig nieuws vertellen aan de kinderen.

Soms krijgen kinderen op jonge leeftijd al te maken met het verlies van opa of oma, papa of mama, broertje of zusje, klasgenootje of iemand anders in hun naaste omgeving. Afhankelijk van de leeftijd probeert u het verdrietige nieuws te vertellen en er mee om te gaan op een zodanige manier dat ze het begrijpen.

Kinderen betrekken bij de uitvaart.

Kinderen die betrokken raken bij een verlies van een dierbare betrekken we zoveel mogelijk bij het afscheid. Dat kan door een verhaal tijdens de plechtigheid aan hun te vertellen, maar ook om hun iets te laten doen. Kaarsen aansteken of hun een herinneringskaars te laten maken. Een speciale opa of oma herinneringskaars. Een kaars die ze zelf mooi gemaakt hebben met bijvoorbeeld stickers of tekeningen. En deze herinneringskaars kunnen ze tijdens de uitvaartplechtigheid zelf aansteken.

“Soms kan een kind ook iets vertellen of voorlezen”.

Als hulpmiddel kunnen we u een boekje aanreiken: “ Kinderen helpen bij verlies”. Of een herinneringsboek waarin uw kind uitdrukking aan deze gebeurtenis kan geven. Het boek “Dag lieve…” kan als aandenken gebruikt worden voor een betekenisvolle periode in hen leven.

Wanneer jonge kinderen verdrietig zijn of het hele gebeuren toch spannend vinden, hebben wij ook troostpopjes om aan hun te geven.

Samen zullen we kijken op welke wijze de kinderen of kleinkinderen betrokken kunnen worden tijdens de dagen na het overlijden en op de dag van de uitvaart.

Anastasia uitvaartverzorging in Assen begeleid u hierin.